nieuwjaarswens

Het bestuur van de HPV wil alle leden een heel gezond en goed 2013 toewensen en we hopen ook dit jaar weer op een goede samenwerking.

L Roossien               G Kuitert

Voorzitter HPV     Penningmeester

J Blokzijl    A Klein  G Mertens   T Veenstra

jaarvergadering HPV 2012

Op donderdag 8 november2012 werd de jaarlijkse ledenvergadering van de HPV gehouden in de recreatiezaal van de Diamantflat.
Er waren ongeveer 40 leden aanwezig die van te voren al een groot aantal vragen aan patrimonium hadden ingediend.
Dhr de Vries directeur van Patrimonium heeft zo goed mogelijk getracht deze vragen te beantwoorden.
tevens heeft hij nog diverse zaken uitgelegd zoals de verplichte afdracht aan het rijk.
Hij vertelde ook dat er op termijn woningen verkocht gaan worden met name in het centrum en de oosterpoort.
Ook ging hij in op het feit dat woningen na mutatie langer leeg staan dit in verband met de aanwezigheid van asbest in woningen die in de jaren 60 en 70 en 80 zijn gebouwd.
Elke woning krijgt nu een asbest aanwezigheidskaart welke in de meterkast moet worden aangebracht.
Om ongeveer 22.00 uur sloot de voorzitter de levendige vergadering.
L Roossien

stalling voorwerpen in portieken

wij willen de huurders van de portiek flats er nogmaals op wijzen dat het niet toegestaan is om scootmobielen fietsen en of brommers/scooters in de portieken te plaatsen.
Dit is een voorschrift van de brandweer en niet van Patrimonium..
Verder willen we als bestuur nogmaals vragen om geen etensresten over de balkons te gooien dit in verband met overlast van vogels en ongedierte.
Het bestuur van de HPV