Welkom

Op de website van Huurdersvereniging Patrimonium Vinkhuizen.

Even voorstellen

Huurdersvereniging Patrimonium Vinkhuizen (HPV) is in 1992 opgericht om de belangen te behartigen van alle Patrimonium huurders in de wijk Vinkhuizen.

Eén maal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden. Op deze avond kan men onder meer praten met de directeur van Patrimonium. Na de pauze wordt er een spreker uitgenodigd die het één en ander komt vertellen over een speciaal thema. B.v. is al eens uitgenodigd de lokale Politie, Brandweer, Noorderzijlvest en Buro voor Rechtshulp.

Meerdere keren per jaar wordt er met de directie van Patrimonium overlegt over de diverse huurderszaken die er gespeeld hebben in de afgelopen periode. Eén maal per jaar vindt er een schouw in de wijk plaats. Daaraan nemen deel: Patrimonium, Politie, Gemeente en de HPV. Overal in de wijk waar Patrimonium woningen heeft wordt een kritische blik geworpen.

GWHP

Alle huurdersverenigingen van Patrimonium zijn verenigd in de GWHP (Gemeenschappelijke Werkgroep Huurdersverenigingen Patrimonium). Dit is de huurdersraad van Patrimonium. Zaken die alle Patrimonium huurders van de stad aangaan worden daar besproken en meegenomen in het overleg met de woningcorporatie. De jaarlijkse huursverhoging is daar een voorbeeld van.

HPG

Het Huurdersplatform Groningen (HPG) is een koepel organisatie voor alle huurdersorganisaties in de stad Groningen. Wat alle huurders, dus ongeacht de corporatie of commerciële verhuurder, worden daar besproken. Bijvoorbeeld het overleg met de Gemeente Groningen gaat via deze club. De HPV is (via de GWHP) daar weer vertegenwoordigd. De Huurdersbelangen van Vinkhuizen worden dus breed en diep gevoerd.

Woonbond

De Woonbond is een landelijke organisatie die alle huurders in Nederland vertegenwoordigd. Zij hebben contacten met bijvoorbeeld de politiek en volksvertegenwoordigers. Ook hier geldt dat de HPV (via de GWHP) daar lid van is. Onder meer worden cursussen gevolgd die de Woonbond geeft om kennis up-to-date te houden.

Raad van Commissarissen

De huurders van Patrimonium hebben 2 vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen van Patrimonium zitten. Deze Raad kijkt natuurlijk kritisch naar de belangen van de organisatie Patrimonium, maar de huurdersvertegenwoordigers zullen het zeker niet na laten om op te komen voor de belangen van de huurders zelf. Dus ook hier zijn de belangen van de Patrimonium huurders uit Vinkhuizen in goede handen.