notulen jaarvergadering 16 febr. 2017

Algemene Leden Vergadering 16 februari 2017

onder deze link vind u de notulen