Huurverhoging 2016

Persbericht GWHP 18 april 2016
Onder deze link vind u de overeenkomst van de GWHP en de woningbouw Patrimonium